محتوای آموزشی

قواعد نوشتاری زبان css

قواعد نوشتاری زبان css

(Syntax) زبان CSS بسیار ساده است و از سه قسمت مهم تشکیل می شود که عبارت است از :

1- انتخاب گر ها (Selectors): نامی است که شما برای یک دسته از تنظیمات CSS انتخاب می کنید.بعد های در مورد سلکتورها در زبان css به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

2- ویژگی ها (Property’s): ویژگی های Selector ها هستند که می خواهید روی عناصر صفحه اعمال شوند . مثل رنگ و اندازه متن ، عکس پس زمینه و ...

3- مقادیر (Values): مقادیری است که شما برای هر کدام از Property ها یا همون ویژگی های یک Selector تعیین می کنید . به عنوان مثال مقدار red را برای ویژگی color انتخاب می کنید.

به صورت کلی فرم نوشتاری یک بلاک (دسته) از تنظیمات CSS به صورت زیر می باشد :

چند نکته مهم

  • نام سلکتور نمی تواند با رقم های 0 تا 9 شروع شود.
  • هر تعداد از ویژگی های CSS را که می خواهید با هم باشند، باید درون آکولاد باز و بسته { } قرار دهید .
  • چنانچه قصد داشتید بیش از یک ویژگی CSS را درون یک Selector بیاورید ، حتما باید آنها را با کاراکتر ; (سمیکولن) از هم جدا کنید
  • برای دادن مقدار به یک ویژگی ، پس از نوشتن نام ویژگی، یک کاراکتر :قرار داده و سپس مقدار مورد نظر را می نویسید
  • برای سادگی در خواندن کد ، سعی کنید هر ویژگی را در یک سطر بنویسید.

در آینده در مورد تمامی ویژگی CSS بحث خواهیم کرد . در مثال زیر صرفا برای تفهیم بیشتر، از ویژگی های color, font-size بهره بردیم که برای تعیین رنگ و اندازه ی متن استفاده می شوند.


p {
   color :green;
   font-size:12px;
}
نویسنده مقاله کامنت گذاری را غیر فعال کرده است.
Sort by:

مطالب پیشنهادی

'