سامانه استخدامی

هرساله مراکز، ارگان‌ها و سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها فراخوان‌هایی جهت پذیرش کارمندان جدید ارسال می‌نماید که با سپری کردن مراحل، اقدام به‌گزینش نیروهای مدنظر خود می‌نمایند. این سامانه تمامی روال‌های ثبت‌نام، ارسال رزومه، پرداخت وجه، صدور کارت آزمون و زمان‌بندی جلسات آزمون را مدیریت می‌نماید. همچنین این سامانه برای مؤسسات و ارگان‌هایی که دارای آزمون دومرحله‌ای و یا دارای آزمون علمی و عملی می‌باشد نیز طراحی گردیده است. در حال حاضر از این سامانه در آتش‌نشانی تهران بزرگ به‌صورت جامع طی سالیان متمادی در حال استفاده می‌باشد.

'