محتوای آموزشی

معرفی تگ فرم وشناسه های آن

معرفی تگ فرم وشناسه های آن

در مقالات قبل راجع به فرم ها و اهمیت آنها در صفحات وب به طور کامل صحبت کردیم .در این مقاله با تگ

آشنا خواهیم شد.

 

تگ <form>

تگ فرم برای ایجاد یک فرم در html به کار مبرود این تگ به تنهایی کاربرد ندارند و دربرگیرنده فیلدهای ورودی میباشد. این تگ به صورت زیر استفاده میشود

<form>
</form>

شناسه های تگ <form>

تگ فرم دارای دو شناسه مهم به نام method وaction میباشد.
بعد از ارسال یک فرم اطلاات آن باید در سرور ذخیره شود با استفاده از شناسه action مشخص میکنیم که اطلاعات فرم به کجا فرستاده شوند.به طور مثال در قطعه کد پایین اطلاعات ما به فایل action_page.php فرستاده خواهد شد.

<form action="/action_page.php">

در صورتی که از این شناسه استفاده نشود اطلاعات به همان صفحه جاری منتقل خواهد شد.

شناسه method طریقه ارسال اطلاعات را به فایل action مشخص می کند و شامل دو مقدار زیر است.

Post: در متد post، اطلاعات دور از چشم ما و به صورت پنهانی، در پس زمینه به سرور ارسال می شوند. متد post برای ارسال مقادیر طولانی، اطلاعات حساس کاربری، آپلود فایل و... کاربرد دارد.

get:این متد حالت پیش فرض میباشد. در متد get، اطلاعات فرستاده شده در نوار آدرس مرورگر قابل مشاهده هستند و به صورت پارامترهایی به همراه مقادیر به سرور ارسال می شوند. این روش امنیت کمتری دارد و برای ارسال مقادیری که حساس و امنیتی نیستند به کار میرور و محدودیت سایز دارد.

کامنت جدید ...
Sort by:

مطالب پیشنهادی