آموزش

انواع آموزش های قابل ارائه از جانب تیم فرساد به شرح زیر میباشد:

آموزش حضوری

این آموزش به‌صورت جمعی یا خصوصی به انتخاب کارفرما در جلسه ای حضوری صورت می گیرد.

  • آموزش عمومی برای کلیه راهبران پرتال

در این حالت 2 نفر از کارشناسان ما جلساتی را برای راهبران پرتال برگزار می‌کنند و کلیه آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند.

  • آموزش به‌صورت انفرادی

آموزش به‌صورت انفرادی صورت گرفته و یک نماینده از شرکت آموزش‌های لازم را برای فرد راهبر به‌صورت جداگانه انجام داده، فرد راهبر گام‌به‌گام آموزش‌های لازم را دیده و اشکالات خود را مطرح می‌کند .

آموزش غیرحضوری از طریق ابزار کمک آموزشی

  • اسناد آموزشی (داکیومنت)

جهت آموزش راهبری پرتال، اسناد آموزشی کامل و گوناگونی به‌صورت خودآموز شامل متن و آموزش تصویری تولیدشده‌اند، که در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

  • مالتی مدیا (پاورپوینت)

جهت آموزش بهتر و روان‌تر مطالب، اسناد آموزشی در قالب پاورپوینت همراه با صدا و افکت که به یادگیری بهتر مطالب کمک می‌کند در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

Text/HTML

..
'