تولید و مدیریت محتوا

Host & Domain

تولید و مدیریت محتوا

تولید محتوای عمومی و تخصصی در راستای بازاریابی الکترونیکی، ارائه ساختار محتوایی مناسب جهت استفاده کاربر، ورود محتوا و مدیریت پوشه های محتوایی پرتال و مواردی نظیر آن فعالیت های صورت گرفته در این زمینه می باشد.

جهت چینش مناسب محتوای پرتال و نیل به اهداف فوق، لیست تمامی محتواهای موجود در پرتال به پیمانکار ارائه‌شده و با در نظر گرفتن اولویت‌های کارفرما و همچنین نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته بر روی پرتال، بهترین معماری ممکن برای ورود محتوا در پرتال از جانب پیمانکار ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است پوشه بندی و فایل‌بندی نیز هماهنگ با ساختار محتوایی موجود در ماژول‌ها و صفحات و در نظر گرفتن استانداردهای موجود، انجام خواهد گرفت. همچنین با توجه به نتایج حاصله از بخش پشتیبانی فنی شامل بحث‌های SEO، بهینه‌سازی، پیمایش گرمایشی و تحلیل‌ها و آمارگیری‌های صورت گرفته، پیشنهاداتی در خصوص نوع، میزان، محل و نوع قرارگیری محتویات به کارفرما ارائه خواهد شد. درواقع می‌توان گفت درخصوص اصلاح ساختار محتوایی پرتال و بهبود عملکرد آن پیشنهاداتی ارائه خواهد گردید.

 

فعالیت ما در این زمینه:

تولید محتوا

  • تحقیق کلمات کلیدی
  • محتوای ارزشمند و مفید
  • حفظ هویت برند
  • رعایت اصول سئو

تولید محتوای چند رسانه‌ای

اینفوگرافیک‌ها جذابیت به خصوصی دارند. چرا که همه‌چیز را به صورت تصویری و در فضایی جذاب منتقل می‌کنند.

گوش دادن به فایل‌های صوتی راحت و لذت بخش است. (به شرط آنکه واقعاً چیزی آموزنده و جذاب داشته باشند.)

عکس‌های محیط کاری و محصولات، ویدئوهای واقعی، موشن گرافی و استاپ موشن قطعاً در برندینگ شما تاثیر دارند.

ایجاد صفحات پرتال و چیدمان صحیح صفحات

جهت چینش مناسب محتوای پرتال و نیل به اهداف فوق، لیست تمامی محتواهای موجود در پرتال به پیمانکار ارائه‌شده و با در نظر گرفتن اولویت‌های کارفرما بهترین معماری ممکن برای ورود محتوا در پرتال از جانب پیمانکار ارائه خواهد شد.

هماهنگ با ساختار محتوایی موجود در ماژول‌ها و صفحات پوشه بندی و فایل بندی محتویات موجود انجام خواهد گرفت.

  • اینفوگرافیک
  • محتوای صوتی
  • محتوای تصویری
  • ایجاد صفحه
  • ورود محتوا
  • پوشه بندی و فایل‌بندی

Text/HTML

..
'