نمونه کارهای فرساد

CategoryArticleList

فروشگاهی
آموزشی
عمومی
خبری
وب سایت های شخصی
سازمان
ویژه
رستوران
dotnetnuke
همه

DNNArticleList

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

شرکت نوسازی عباس آباد سری دوم

اداره کل تشخیص ووصول درآمد

شهرداری منطقه 10

اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

سامانه نظارت همگانی 1888

دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

سازمان بازرسی

اداره کل ارزشیابی وکارگزینی مدیران

سازمان ورزش شهرداری تهران

اداره کل ارزیابی عملکرد وبهبود مدیریت

معاونت برنامه ریزی توسعه ،توسعه شهری امور شورا

معاونت مالی واقتصادی شهر

حراست کل شهرداری تهران

برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق

اداره کل معماری ساختمان

معاونت شهرسازی و معماری

گنبد مینا

مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهرسازی

منطقه 12

پایگاه مقاومت بسیج شهرسازی

دبیرخانه کلانشهر بازرسی

محرم معاونت شهرسازی و معماری

منطقه 2

اینترو اداره کل تشخیص وصول درآمد

اینترو معاونت شهرسازی و معماری

شرکت ای حمل

رواق

نمایشگاه شهر آفتاب

اداره کل دفتر شهردار

دانش آموختگان

فروشگاه سوری

طراحی نما شهرسازی

برج میلاد

محله کشاورز

مصوبات شهرسازی

cancer

موسسه فرهنگی و ادب پژوهی سلیس

دانشگاه آزاد دامغان

اداره کل برنامه و بودجه

دیکو

ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولیت جسمی

معاونت توسعه منابع انسانی

منطقه 7

شرکت نوسازی عباس آباد سری اول

سازمان عمرانی مناطق

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار

طلوع انرژی فارسی

طلوع انرژی بین المللی

توانمندسازی

ستاد تکریم ارباب رجوع

ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

فصلنامه

تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران

اداره کل حسابرسی

فرهنگی

معاونت فنی و عمرانی

سازمان عمرانی مناطق

جشنواره غذای بازنشستگی

مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

معاونت شهرسازی

اداره کل حریم

Text/HTML

..
'